Medicina muncii

   In conformitate cu legislaţia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor servicii medicale preventive, incheind un contract cu o unitate medicală autorizată in acest sens. Centrul Medical „Pop de Băseşti” vă ajută să vă achitaţi de obligaţiile impuse de lege.

   Echipa:

    Dr. Lavinia Călugăreanu - medic primar medicina muncii

    As. Podarascu Niculina - asistent medical generalist

    As. Vlaicu Marius - asistent medical generalist


   Scopul Medicinei Muncii:

   Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional şi presupune acţiunea convergentă a angajatorului, angajaţilor şi a medicilor. Rolul ei este de a evalua starea de sănătate a angajaţilor in relaţie cu mediul de muncă şi de a oferi consultanţă angajatorilor privind factorii de risc profesionali şi modalitatea de evitare a acestora.


   Ce sunt controalele de medicina muncii:

  -sunt un complex de examinări medicale de diferite specialităţi.

  -sunt prevăzute de către lege ca făcand parte din contractul de muncă.

  -sunt stabilite de către lege pentru fiecare meserie in parte.

   Rolul controalelor de medicina muncii :

   Din punctul de vedere al angajatorului, prin controalele de medicina muncii se evaluează riscurile de imbolnăvire de la locul de muncă al angajatului şi se constată dacă sănătatea acestuia este afectată sau nu de aceşti factori de risc (riscuri legate de mediul de lucru- agenţi biologici, zgomot, vibraţii mecanice, factori legaţi de microclimat, radiaţii, iluminat şi riscuri legate de munca executată - efort fizic, poziţie de lucru, gesturi profesionale, suprasolicitări osteo-musculo-articulare etc.).

   Angajatul este supus unor examinări medicale in urma cărora se va constata dacă starea de sănătate este afectată de factorii de risc de la locul de muncă sau nu. Se fac primele evaluări in vederea diagnosticării bolii, tratarea acesteia urmand să se faca ulterior prin alte controale de specialitate, analize şi investigaţii.

   Ele pun in evidenţă dacă starea de sănătate a angajaţilor le permite să işi indeplinească toate sarcinile şi solicitările cerute de poziţia lor de lucru. In urma controalelor atat angajatul cat şi angajatorul vor fi informaţi asupra rezultatului evaluărilor de sănătate inscris in fişa de aptitudini, apt / inapt.

    In conformitate cu reglementările legislative cuprinse In “Normele generale de protecţia muncii”, emise prin Ordinul Ministerului şi Protecţiei Sociale nr. 508/20.11.2002 şi Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.933/25.11.2002, precum şi in “Legea protecţiei muncii nr.90/1996”, care au In vedere activitatea medicală in domeniul protecţiei muncii, Asistenţa de Medicina Muncii in cadrul Centrului Medical „Pop de Băseşti” include:
 • identificarea şi evaluarea factorilor de risc profesional
 • monitorizarea factorilor de risc profesional a locurilor de muncă
 • intocmirea documentaţiei in vederea avizării autorizaţiei de funcţionare a intreprinderilor
 • examene medicale la angajare cu intocmirea dosarelor medicale şi eliberarea fişelor de aptitudine profesională
 • efectuarea examenului medical periodic pentru personalul angajat al firmei dumneavoastră.
 • diagnosticul bolilor profesionale şi al bolilor legate de profesiune
 • semnalarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesiune
 • dispensarizarea şi tratamentul bolilor profesionale
 • reinserţie şi reorientare profesională
 • informare şi formare in domeniul medicinii muncii
 • consultanţă de medicina muncii şi asistenţă tehnică de specialitate
 • o gamă variată de servicii medicale oferite pe bază de abonament semestrial sau anual

   Cabinetul de medicina muncii: Dr. Lavinia Călugăreanu – medic primar de medicina muncii cu abilitare inclusiv in supravegherea expuşilor profesional la radiaţii ionizante.

Servicii de Medicina Muncii
 • Examen clinic general
 • Examen oftalmologic
 • Examen ORL
 • Examen neurologic
 • Testare psihologică
 • Aviz şi intocmire dosar medicina muncii
 • Radiografie pulmonară
 • Probe funcţionale ventilatorii
 • VDRL
 • Hemograma
 • Examen sumar de urină
 • Carboxihemoglobina
 • Ex. coproparazitologic
 • Ex. coprobacteriologic
 • EKG
 • Audiometrie
 • Ag Hbs
 • Ac anti HCV
 • Ac anti HIV 1 şi 2
    Serviciile enumerate sunt orientative; pachetul de investigaţii se stabileşte in funcţie de fişele de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare categorie profesională in parte.

   Clinica poate oferi servicii de medicina muncii pe bază de contract ferm.

   Clinica işi poate oferii serviciile pe bază de abonament semestrial sau anual.